Skip Navigation

Wybierz język

Świece zapłonowe

Dodatki do paliwa

FuelAdditives
 • Objawy: Czerwono-brązowe lub purpurowe naloty/przebarwienia na stożku izolatora
 • Przyczyna: Stosowanie dodatków do paliwa
 • Skutek: Przerwy zapłonu. Z reguły dodatki nie są przewodzące, jednak niektóre z nich są, i jeśli zgromadzi się duża warstwa osadu, może dojść do przebicia
 • Środek zaradczy: Należy wymienić świece zapłonowe i upewnić się, że stosowane dodatki są zgodne z układami zapłonowymi i emisji spalin producenta silnika, oraz że są dozowane w odpowiednich proporcjach

Zużyta świeca zapłonowa

WornOut
 • Objawy: Elektroda środkowa i/lub elektrody boczne są zaokrąglone i występuje zbyt duża szczelina
 • Przyczyna: Ogólne zużycie (upłynął okres żywotności świecy zapłonowej). Jednak szare/białe przebarwienie oznacza, że świeca pracuje w prawidłowym zakresie temperatury, oraz że układ paliwowy/zapłonowy oraz silnik są ogólnie w dobrym stanie
 • Skutek: Zwiększona przerwa spowoduje zwielokrotnienie obciążenia układu zapłonowego i może powodować przerwy zapłonu, wysokie zużycie paliwa oraz uszkodzenie innych elementów układu zapłonowego.
 • Środek zaradczy: Zalecana jest wymiana świecy na nową, z tym samym zakresem cieplnym

Osady popiołowe

AshDeposits
 • Objawy: Jasnobrązowy nalot na elektrodzie środkowej oraz/lub bocznej
 • Przyczyna: Zbyt duża ilość dodatków do paliwa/oleju lub zużycie silnika (może mieć podobny wpływ na świecę zapłonową)
 • Skutek: Osady popiołowe mogą "odizolować” świecę, powodując przerwy w zapłonie
 • Środek zaradczy: Należy sprawdzić, czy świeca ma prawidłowy zakres cieplny oraz sprawdzić zużycie silnika

Wczesny zapłon

PreIgnition
 • Objawy: Stopienie (lub częściowe stopienie) elektrody bocznej oraz/lub elektrody środkowej
 • Przyczyna: Świeca zapłonowa jest za gorąca, zbyt uboga mieszanka paliwowo-powietrzna, nieprawidłowy kąt wyprzedzenia zapłonu, niesprawny układ recyrkulacji spalin, niesprawny czujnik detonacji lub zużyte elementy silnika
 • Skutek: W ekstremalnych przypadkach może dojść do uszkodzenia silnika
 • Środek zaradczy: Należy zidentyfikować przyczynę i wyeliminować problem. Należy wymienić świece zapłonowe zgodnie z zaleceniami producenta

Przebarwienie na skutek wyładowania koronowego

CoronaDischargeStain
 • Objawy: Przebarwienie ceramicznego izolatora w okolicy korpusu
 • Przyczyna: Cząstki oleju/gazu gromadzą się na ceramicznym elemencie na skutek pola magnetycznego utworzonego dzięki prądowi o wysokim napięciu, który przepływa przez świecę zapłonową
 • Skutek: Nieszkodliwe dla działania świecy zapłonowej
 • Środek zaradczy: Należy upewnić się, że „gniazdo” świecy zapłonowej jest czyste podczas instalacji nowych świec zapłonowych

Przegrzewanie

Overheating
 • Objawy: Biały nalot na izolatorze (bez przebarwienia), wyżłobienia lub pęcherze na elektrodach. W niektórych przypadkach izolator może zmienić kolor na szary lub granatowy
 • Przyczyna: Świeca o nieprawidłowym zakresie cieplnym, uboga mieszanka paliwowo-powietrzna, nieprawidłowy kąt wyprzedzenia zapłonu, niewystarczający moment dokręcenia świecy oraz ogólne przegrzanie silnika
 • Skutek: Niezadowalająca praca silnika
 • Środek zaradczy: Należy zidentyfikować przyczynę przegrzewania i wyeliminować problem. Należy wymienić świece zapłonowe zgodnie z zaleceniami producenta dotyczącymi zakresu cieplnego

Zanieczyszczenie olejem

Oil-Fouling
 • Objawy: Świeca zapłonowa jest zanieczyszczona olejem smarnym
 • Przyczyna: Z reguły jest to oznaka poważnego zużycia silnika (nadmierne ilości oleju w komorze spalania). Zanieczyszczenie olejem może również być spowodowane usterką układu odpowietrzania skrzyni korbowej
 • Skutek: Przerwy w zapłonie spowodowane osadami oleju mogą prowadzić do przeskoku iskry
 • Środek zaradczy: Wyeliminować przyczynę obecności oleju w komorze spalania i wymienić świece zapłonowe

Zanieczyszczenie nagarem

CarbonFouling
 • Objawy: Czarne, sadzowe osady na świecy
 • Przyczyna: Zbyt bogata mieszanka paliwowo-powietrzna, słaby zapłon, zbyt zimna świeca zapłonowa lub wielokrotne, krótkie przejazdy
 • Skutek: Osady węglowe są przewodnikami i mogą powodować przebicie, co często prowadzi do przerwy w zapłonie i w rezultacie może spowodować uszkodzenie katalizatora
 • Środek zaradczy: Przed wymianą świecy sprawdzić układ paliwowy i zapłonowy. Zwrócić uwagę na ogólne działanie silnika oraz sposób pracy silnika. Potwierdzić, czy świeca zapłonowa (numer części) jest odpowiednia dla danego zastosowania

Przeskok iskry

FlashOver
 • Objawy: Czarne przypalenia (zwęglenie) przebiegające pionowo na izolatorze świecy zapłonowej w stronę korpusu
 • Przyczyna: Wyładowanie prądu od złącza świecy zapłonowej przez izolator do masy, na skutek nieprawidłowego zamocowania/zużycia osłony świecy zapłonowej
 • Skutek: Przerwy zapłonu
 • Środek zaradczy: Wymienić świece zapłonowe wykazujące nieprawidłowości oraz przewody zapłonowe

Detonacja

Detonation
 • Objawy: Słabsza detonacja spowoduje czarne/szare plamy na izolatorze lub elektrodzie bocznej. Mocniejsza detonacja może spowodować popękanie lub nawet pęknięcie izolatora albo elektrody bocznej
 • Przyczyna: Nieprawidłowe spalanie powodujące gwałtowne wzrosty ciśnienia w komorze spalania. Możliwa przyczyna: Niedziałający układ recyrkulacji spalin, uszkodzony czujnik detonacji, uboga mieszanka paliwowo-powietrzna, nieprawidłowa liczba oktanowa paliwa lub wyprzedzenie zapłonu i poluzowane świece zapłonowe
 • Skutek: Przerwy zapłonu oraz/lub ogólne nieprawidłowa/nierówna praca, która może spowodować uszkodzenie silnika
 • Środek zaradczy: Zidentyfikować przyczynę i wymienić świece zapłonowe

Dokręcenie świecy zapłonowej

Tightening
 • Objawy: Uszczelka świecy zapłonowej nie została odpowiednio dociśnięta (patrz ilustracje)
 • Przyczyna: Nieprawidłowe dokręcenie świecy zapłonowej
 • Skutek: Jeśli świeca zapłonowa nie zostanie prawidłowo dokręcona, odprowadzanie ciepła nie będzie możliwe, co będzie prowadzić do przegrzewania świecy oraz w rezultacie do wczesnego zapłonu i detonacji. Natomiast jeżeli świeca jest dokręcona zbyt mocno, może dojść do uszkodzenia izolatora oraz wewnętrznych elementów świecy, co doprowadzi do ich nieprawidłowego działania
 • Środek zaradczy: Świece zawsze należy dokręcać momentem podanym przez producenta

Standardowe zużycie/działanie świecy zapłonowej

NormalWear
 • Objawy: Szarawe lub białawe przebarwienie wokół izolatora, przy końcówce świecy
 • Przyczyna: Jest to potwierdzenie, że świeca zapłonowa działa prawidłowo oraz pracuje w odpowiednim zakresie cieplym. Oznacza to również, że układ paliwowy oraz zapłonowy pracują efektywnie oraz, że silnik jest sprawny mechanicznie
 • Środek zaradczy: Nie są wymagane żadne działania, z wyjątkiem sprawdzenia szczeliny świecy zapłonowej i wymiany świec zgodnie z zaleceniami producenta

Dodatki do paliwa

FuelAdditives
 • Objawy: Czerwono-brązowe lub purpurowe naloty/przebarwienia na stożku izolatora
 • Przyczyna: Stosowanie dodatków do paliwa
 • Skutek: Przerwy zapłonu. Z reguły dodatki nie są przewodzące, jednak niektóre z nich są, i jeśli zgromadzi się duża warstwa osadu, może dojść do przebicia
 • Środek zaradczy: Należy wymienić świece zapłonowe i upewnić się, że stosowane dodatki są zgodne z układami zapłonowymi i emisji spalin producenta silnika, oraz że są dozowane w odpowiednich proporcjach

Zużyta świeca zapłonowa

WornOut
 • Objawy: Elektroda środkowa i/lub elektrody boczne są zaokrąglone i występuje zbyt duża szczelina
 • Przyczyna: Ogólne zużycie (upłynął okres żywotności świecy zapłonowej). Jednak szare/białe przebarwienie oznacza, że świeca pracuje w prawidłowym zakresie temperatury, oraz że układ paliwowy/zapłonowy oraz silnik są ogólnie w dobrym stanie
 • Skutek: Zwiększona przerwa spowoduje zwielokrotnienie obciążenia układu zapłonowego i może powodować przerwy zapłonu, wysokie zużycie paliwa oraz uszkodzenie innych elementów układu zapłonowego.
 • Środek zaradczy: Zalecana jest wymiana świecy na nową, z tym samym zakresem cieplnym

Osady popiołowe

AshDeposits
 • Objawy: Jasnobrązowy nalot na elektrodzie środkowej oraz/lub bocznej
 • Przyczyna: Zbyt duża ilość dodatków do paliwa/oleju lub zużycie silnika (może mieć podobny wpływ na świecę zapłonową)
 • Skutek: Osady popiołowe mogą "odizolować” świecę, powodując przerwy w zapłonie
 • Środek zaradczy: Należy sprawdzić, czy świeca ma prawidłowy zakres cieplny oraz sprawdzić zużycie silnika

Wczesny zapłon

PreIgnition
 • Objawy: Stopienie (lub częściowe stopienie) elektrody bocznej oraz/lub elektrody środkowej
 • Przyczyna: Świeca zapłonowa jest za gorąca, zbyt uboga mieszanka paliwowo-powietrzna, nieprawidłowy kąt wyprzedzenia zapłonu, niesprawny układ recyrkulacji spalin, niesprawny czujnik detonacji lub zużyte elementy silnika
 • Skutek: W ekstremalnych przypadkach może dojść do uszkodzenia silnika
 • Środek zaradczy: Należy zidentyfikować przyczynę i wyeliminować problem. Należy wymienić świece zapłonowe zgodnie z zaleceniami producenta

Przebarwienie na skutek wyładowania koronowego

CoronaDischargeStain
 • Objawy: Przebarwienie ceramicznego izolatora w okolicy korpusu
 • Przyczyna: Cząstki oleju/gazu gromadzą się na ceramicznym elemencie na skutek pola magnetycznego utworzonego dzięki prądowi o wysokim napięciu, który przepływa przez świecę zapłonową
 • Skutek: Nieszkodliwe dla działania świecy zapłonowej
 • Środek zaradczy: Należy upewnić się, że „gniazdo” świecy zapłonowej jest czyste podczas instalacji nowych świec zapłonowych

Przegrzewanie

Overheating
 • Objawy: Biały nalot na izolatorze (bez przebarwienia), wyżłobienia lub pęcherze na elektrodach. W niektórych przypadkach izolator może zmienić kolor na szary lub granatowy
 • Przyczyna: Świeca o nieprawidłowym zakresie cieplnym, uboga mieszanka paliwowo-powietrzna, nieprawidłowy kąt wyprzedzenia zapłonu, niewystarczający moment dokręcenia świecy oraz ogólne przegrzanie silnika
 • Skutek: Niezadowalająca praca silnika
 • Środek zaradczy: Należy zidentyfikować przyczynę przegrzewania i wyeliminować problem. Należy wymienić świece zapłonowe zgodnie z zaleceniami producenta dotyczącymi zakresu cieplnego

Zanieczyszczenie olejem

Oil-Fouling
 • Objawy: Świeca zapłonowa jest zanieczyszczona olejem smarnym
 • Przyczyna: Z reguły jest to oznaka poważnego zużycia silnika (nadmierne ilości oleju w komorze spalania). Zanieczyszczenie olejem może również być spowodowane usterką układu odpowietrzania skrzyni korbowej
 • Skutek: Przerwy w zapłonie spowodowane osadami oleju mogą prowadzić do przeskoku iskry
 • Środek zaradczy: Wyeliminować przyczynę obecności oleju w komorze spalania i wymienić świece zapłonowe

Zanieczyszczenie nagarem

CarbonFouling
 • Objawy: Czarne, sadzowe osady na świecy
 • Przyczyna: Zbyt bogata mieszanka paliwowo-powietrzna, słaby zapłon, zbyt zimna świeca zapłonowa lub wielokrotne, krótkie przejazdy
 • Skutek: Osady węglowe są przewodnikami i mogą powodować przebicie, co często prowadzi do przerwy w zapłonie i w rezultacie może spowodować uszkodzenie katalizatora
 • Środek zaradczy: Przed wymianą świecy sprawdzić układ paliwowy i zapłonowy. Zwrócić uwagę na ogólne działanie silnika oraz sposób pracy silnika. Potwierdzić, czy świeca zapłonowa (numer części) jest odpowiednia dla danego zastosowania

Przeskok iskry

FlashOver
 • Objawy: Czarne przypalenia (zwęglenie) przebiegające pionowo na izolatorze świecy zapłonowej w stronę korpusu
 • Przyczyna: Wyładowanie prądu od złącza świecy zapłonowej przez izolator do masy, na skutek nieprawidłowego zamocowania/zużycia osłony świecy zapłonowej
 • Skutek: Przerwy zapłonu
 • Środek zaradczy: Wymienić świece zapłonowe wykazujące nieprawidłowości oraz przewody zapłonowe

Detonacja

Detonation
 • Objawy: Słabsza detonacja spowoduje czarne/szare plamy na izolatorze lub elektrodzie bocznej. Mocniejsza detonacja może spowodować popękanie lub nawet pęknięcie izolatora albo elektrody bocznej
 • Przyczyna: Nieprawidłowe spalanie powodujące gwałtowne wzrosty ciśnienia w komorze spalania. Możliwa przyczyna: Niedziałający układ recyrkulacji spalin, uszkodzony czujnik detonacji, uboga mieszanka paliwowo-powietrzna, nieprawidłowa liczba oktanowa paliwa lub wyprzedzenie zapłonu i poluzowane świece zapłonowe
 • Skutek: Przerwy zapłonu oraz/lub ogólne nieprawidłowa/nierówna praca, która może spowodować uszkodzenie silnika
 • Środek zaradczy: Zidentyfikować przyczynę i wymienić świece zapłonowe

Dokręcenie świecy zapłonowej

Tightening
 • Objawy: Uszczelka świecy zapłonowej nie została odpowiednio dociśnięta (patrz ilustracje)
 • Przyczyna: Nieprawidłowe dokręcenie świecy zapłonowej
 • Skutek: Jeśli świeca zapłonowa nie zostanie prawidłowo dokręcona, odprowadzanie ciepła nie będzie możliwe, co będzie prowadzić do przegrzewania świecy oraz w rezultacie do wczesnego zapłonu i detonacji. Natomiast jeżeli świeca jest dokręcona zbyt mocno, może dojść do uszkodzenia izolatora oraz wewnętrznych elementów świecy, co doprowadzi do ich nieprawidłowego działania
 • Środek zaradczy: Świece zawsze należy dokręcać momentem podanym przez producenta

Standardowe zużycie/działanie świecy zapłonowej

NormalWear
 • Objawy: Szarawe lub białawe przebarwienie wokół izolatora, przy końcówce świecy
 • Przyczyna: Jest to potwierdzenie, że świeca zapłonowa działa prawidłowo oraz pracuje w odpowiednim zakresie cieplym. Oznacza to również, że układ paliwowy oraz zapłonowy pracują efektywnie oraz, że silnik jest sprawny mechanicznie
 • Środek zaradczy: Nie są wymagane żadne działania, z wyjątkiem sprawdzenia szczeliny świecy zapłonowej i wymiany świec zgodnie z zaleceniami producenta
Powrót

 

Zapoznaj się ze wszystkimi problemami związanymi ze świecami zapłonowymi w jednym pliku PDF

 

Pokaż PDF